Onze diensten

Invoering van prestatiebekostiging, scheiding van wonen en zorg, versobering van de AWBZ, omvorming naar de Wet Langdurige Zorg … Veranderingen in de zorgmarkt hebben ingrijpende gevolgen voor zorgorganisaties. Vooral ook voor hun vastgoedportefeuille. Hoe staat het bijvoorbeeld met de bezetting (of zelfs leegstand) van dure zorgappartementen die zwaar op de balans drukken?

Als de bezetting terugloopt, zorgen wij voor (tijdelijke) verhuur van uw zorgvastgoed voor andere doeleinden. Dat betekent een aanzienlijke verbetering van uw vastgoedexploitatie!

Integrale ondersteuning

vb&t Zorgvastgoed ondersteunt uw organisatie bij het opstellen en uitvoeren van een strategisch vastgoedplan.

Op strategisch niveau
Wij helpen u een succesvol verhuurbeleid te formuleren op basis van een toekomstbestendige strategie.

 • afstoten, slopen of behouden van uw vastgoed?
 • is er ruimte voor nieuwbouw of renovatie?
 • verkeert uw vastgoed in verhuurbare staat?
 • voldoet het woonproduct?
 • zijn de juridische kaders geborgd?

Op tactisch niveau
Wij verkennen voor u de haalbaarheid van uw plannen.

 • laat (gemeentelijke) regelgeving verhuur toe?
 • hoe komen visie en missie tot uiting in het verhuren?
 • hoe ziet uw doelgroep eruit?
 • formulering huurprijzenbeleid
 • wat zit wel/niet in de servicekosten?
 • welke voorwaarden horen in de huurovereenkomsten?
 • hoe wilt u omgaan met zelfaangebrachte voorzieningen, individuele woonwensen en betalingsachterstanden?

Op operationeel niveau
Verhuur van uw vastgoed brengt de nodige extra administratie met zich mee. Werkzaamheden die niet tot uw kernactiviteiten behoren en specifieke kennis en kunde veronderstellen. vb&t Zorgvastgoed neemt u alle werk uit handen.

 • commercieel beheer
 • administratief beheer
 • technisch beheer

Bij dit alles werken wij met beslissingsbevoegde accountmanagers die – binnen gestelde kaders – opdracht verstrekken voor uitvoering van werkzaamheden en beheeractiviteiten. Praktisch en effectief!

Daarnaast kunnen we vanuit vb&t Zorgvastgoed ook de complete begeleiding bij nieuw- en verbouw van zorgvastgoed verzorgen in samenwerking met vb&t Projectmanagement. We denken van begin tot eind met u mee, zodat we altijd de beste oplossing voor uw situatie formuleren.

Dit is onze kracht

Bij vb&t vindt u alle diensten onder één dak. Daarmee nemen we u alle werk en zorgen uit handen. Onze verschillende bedrijfsonderdelen weten elkaar makkelijk te vinden en stemmen hun activiteiten zorgvuldig op elkaar af. Zo bent u verzekerd van een snelle, vlotte voortgang en van het beste advies.

Belangrijker nog is onze stellige overtuiging dat vastgoed ten dienste staat van mensen en dat de mens dus in al ons doen en laten centraal dient te staan. In vb&t vindt u een betrokken partner die hecht aan een prettige, duurzame relatie.